Český pohár a Slovenský pohár
běhu do vrchu
19. ročník krosového běžeckého závodu
3. 9. 2023, Slopné u Luhačovic

Podmínky závodu

PODMÍNKY ZÁVODU SLOPENSKÁ DESÍTKA:

1) Závodu se mohou zúčastnit závodníci, kteří odevzdali řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku, zaplatil startovné a obdržel startovní číslo a čip.

2) Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

3) Závodníci jsou za sebe zodpovědní, zejména za svou fyzickou a psychickou připravenost a schopnost uběhnout celou vzdálenost.

4) Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku v daném roce dosáhl nebo teprve dosáhne.

5) Závod se koná bez ohledu na povětrnostní podmínky.

6) Doprovod běžce během závodu na jízdních kolech a jiných dopravních prostředcích je zakázán po celé délce tratě.

7) V případě ztráty nebo neodevzdání čipu bude po běžci vyžadována náhrada 500 Kč.

8) Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě neb jeho sledováním.

9) Nevyzvednuté ceny běžce v den závodu propadají ve prospěch pořadatele.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a další audiovizuální materiály pořízené během závodu na propagaci závodu a dalších pořádaných akcí.